Vad fort det går!

en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medier

thumbnail of 826-1

Titel: Vad fort det går! – en studie av offentliga verksamheters inställning och lärande av krishantering i sociala medier Författare: Jesper Franke och Johanna Lyngarth Uppdragsgivare: Bengt Johansson, JMG Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Mathias A. Färdigh Sidantal: 43 Antal ord: 12 163 (exl. abstract, executive summary och bilagor) Syfte: Att undersöka svenska, offentliga verksamheters inställning till sociala medier samt vad de har lärt sig av att ha hanterat kris i dem. Metod: Kvalitativa samtalsintervjuer av respondentkaraktär. Material: Tio respondentintervjuer med representanter från sex olika offentliga verksamheter. Huvudresultat: Resultatet visar att de intervjuade offentliga verksamheterna har registrerade konton i sociala medier, men att kvalificerad närvaro där kräver resurser. De verksamheter som avsatt mindre resurser använder plattformarna som envägskanaler, där man inte kan utnyttja deras interaktiva fördelar. En Facebooksida fungerar som en reception och ett forum för mottagarna att vädra sina åsikter och ställa frågor på internet. Det är viktigt att verksamheterna har insikt i hur sociala medier fungerar och att de har kontroll över kanalerna man väljer att använda. När krisen väl är ett faktum går det fort och förtroendekriser är särskilt svåra att hantera. Om man saknar implementerade strategier för hur man använder sina sociala medier, riskerar man att hamna i onödigt svårhanterliga situationer.

Jesper Franke och Johanna Lyngarth
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.