“Var är alla bögarna?”

En studie i heteronormativitet i mediernas skildringar av idrottare, mot bakgrund av sexualitet

thumbnail of kh14-1-3
Ebba Örn
Journalist, Journalistikgranskning , ht14
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.