Vem döljer sig i garderoben?

En kvalitativ innehållsanalys av mediernas framställning och osynliggörande/synliggörande av homosexuella/homosexualitet

Abstract Titel: Vem döljer sig i garderoben? – En kvalitativ innehållsanalys av mediernas framställning och osynliggörande/synliggörande av homosexuella/homosexualitet Författare: Ida Johansson Handledare: Monika Djerf-Pierre Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, Fördjupningskurs VT – 06 Syfte: Mitt syfte är att undersöka och jämföra hur homosexuella/homosexualitet skildras i GP och GT vid tiden omkring pastor Åke Greens friande dom i hovrätten februari 2005. Metod: Kvalitativ innehållsanalys – ECA-metoden Material: Artiklar i GT och GP som skildrar homosexuella/homosexualitet i tidsperioderna 050113-050126 och 050205-050217. Huvudresultat: Homosexuella osynliggörs inte men synliggörs inte fullt ut heller. Framför allt lesbiska är de som ”döljer sig i garderoben”. Och i artiklar kring Åke Green-fallet, ett ämne som berör homosexuella i hög grad, kommer bara två homosexuella själva till tals. I Green-fallet är det den manliga elitens röst vi hör. I övriga artiklar hörs mer homosexuella själva, men innehållet i dessa artiklar är oftast av ”den lättsamma karaktären”. De homosexuella som syns är en ganska homogen grupp, där ett kön, en ålder och en yrkesbransch dominerar. Det är de homosexuella männen i 25-35-årsåldern som både är de som syns mest i tidningarna och som man allmänt förknippar homosexualitet med. De flesta av de lesbiska och bögar som själva kommer till tals i tidningarna befinner sig yrkesmässigt inom den kulturella branschen. Tidningarna väljer att fokusera på den lesbiska kärleksrelationen och de homosexuella männens yrke och karriärer.

Ida Johansson
MKV, Examensarbete , vt06
574
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.