“Videon är bara för chefer”

Interkulturella perspektiv på SKF News

Abstract Titel ”Videon är bara för chefer” – Interkulturella perspektiv på SKF News Författare Max Själander Handledare Ingela Wadbring och Marie Möller Kurs D-kurs i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborgs universitet Syfte Att undersöka SKF ur ett interkulturellt perspektiv, och att se hur nyhetsvideon SKF News spridits samt tagits emot i några utval-da orter i Indien, Italien, Sverige och USA. Metod Kvalitativa samtalsintervjuer och en kvantitativ enkätundersökning Huvudresultat Jag har funnit att distributionen fungerat dåligt från huvudkonto-ren i USA (Norristown) och Indien (Bombay). De anställda inom pro-duktionen som ingår i undersökningen är något negativare till vi-deons innehåll. Det är också dem som sett videon i minst utsträck-ning. Dessutom har de betydligt svårare att förstå SKF News, det gäller särskilt språket.

Max Själander
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt00
MG99
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.