Vis av VIS?

hur intranätsystemet VIS uppfattas och används inom Arbetsmarknadsverket

Maria Holmkvist, Åsa Öhman
MKV, Examensarbete , vt98
297
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.