Volvo Company Philosophy

- Feedback på ett internkommunikationsdokument och feedforward inför nästa

Jonas Dahl
MKV, MKV-Magisteruppsats , vt98
MG68
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.