WhiteNet – ett sätt att bygga broar

En kvantitativ användarstudie av intranätet hos White arkitekter AB

Abstract Titel: WhiteNet – ett sätt att bygga broar. En kvantitativ användarstudie av intranätet hos White arkitekter AB Författare: Ann-Marie Askenbom, Anders Eckerström och Hanna Hedvall Kurs: Fördjupningskursen, medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet Termin: Vårterminen 2001 Syfte: Syftet är att studera vilken betydelse intranätet, WhiteNet, har som intern kanal för information och kommunikation för de anställda på White arkitekter AB. Metod: Kvantitativ undersökning med dataenkät. Material: Totalundrsökning av White arkitekter AB:s samtliga anställda. Huvudresultat: Vad gäller användandet av intranätet WhiteNet används det i hög grad av de anställda. Användandet skiljer sig åt beroende på vad man arbetar med inom organisationen och den tidigare datavana man har. Ålder och anställningsår spelar mindre roll än sidans användarvänlighet. Gällande den funktion WhiteNet fyller för användarna har vi funnit att intranätet kan karaktäriseras som en faktabaserad informationskanal. Den enda form av tvåvägskommunikation som förekommer i nämnvärd omfattning är e-post. Tekniskt sett är denna funktion skild från intranätet men nås via en genväg på WhiteNet. WhiteNet ses som en god källa till information och som kanal för kommunikation. När det gäller kommunikation via intranätet med andra delar av organisationen än den man själv tillhör, och även med företagsledningen, är denna nästan obefintlig.

Ann-Marie AskenbomAnders EckerströmHanna Hedvall
MKV, Examensarbete , vt01
382
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.