WHO’S THAT GIRL?

En kvalitativ text- och bildanalys av hur Anna Kinberg Batra framställdes och porträtterades i svensk dagspress inför partiledarvalet 2015

thumbnail of 960

Examensarbete: 15 hp
Program och/eller kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap
Nivå: Grundnivå
Termin/år: Vt-2016
Handledare: Orla Vigsø
Kursansvarig: Malin Sveningsson
Examinator: Britt Börjesson
Sidantal: 53
Antal ord: 19 790
Nyckelord: Kvinnlig politiker, partiledare, medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus.
Syfte: Att undersöka hur en blivande partiledare, i detta fall Anna Kinberg Batra, porträtteras och framställs inför partiledarvalet.
Teori: Medielogik, nyhetsvärdering, gatekeeping, framing, priming, kroppens semiotik, retorik, metaforer, stereotyper, genus.
Metod: Kvalitativ text- och bildanalys.
Material: 109 artiklar från fyra svenska dagstidningar, Aftonbladet, DN, Expressen och SvD, under perioden 10 december 2014 till 10 januari 2015

Jessica Kjellström och Annica Levin Lundberg
MKV, Examensarbete , vt16
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.