WINE TASTING AND SALES

thumbnail of v11-18-4

I januari inför Systembolaget för första gången en uppförandekod. De hävdar att den kommer att leda till schyssta arbetsvillkor. Men koden missar att kräva att lönen höjs till en dräglig nivå. Vi har besökt tretton vingårdar i Sydafrika, det land som toppar Systembolagets försäljningslistor. Trots att många av farmarna säger sig redan ha en standard som uppfyller koden lever arbetarna där i fattigdom. Dessutom är de beroende av chefens välvilja. Inte bara deras arbetsliv, utan också boende, säkerhet och barnens framtid ligger i farmarens händer.

Sofi Cederlöf,Sarah Görsch,Marijana Milenkovic
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.