11 september 2001

en kvalitativ studie om människors förståelse för hur medier hanterar katastrofen den 11 september 2001

Abstract Titel: 11 september – en kvalitativ studie om människors förståelse för hur medier hanterade katastrofen den 11 september 2001. Författare: Marie Cannervik Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Fördjupningskursen i Medie- och kommunikationsvetenskap Sidantal: 55 Syfte: Syftet med detta arbete var att undersöka hur människor fick vetskap om vad som hände den 11 september 2001 samt undersöka vilken förståelse de har för hur medier hanterade katastrofen. Metod och material: Tre fokusgruppsintervjuer Huvudresultat: I analysen kommer jag fram till att de utan högre utbildning konsumerar mycket mer kvällstidningar, vilket kan vara en av anledningarna till att dessa personer ofta är mer kritiska till det medierna förmedlar. De personer med högre utbildning känner ofta ett större behov av att hänga med i vad som händer i Sverige och runt omkring i världen. Jag ser det som att dessa är mer aktiva i sitt nyhetstittande. Här kan man se en skillnad i varför man konsumerar TV-mediet, de med högskoleutbildning har ett större behov av att hänga med i nyheterna varje dag. De ser det som en förlust om dem missat en viktig händelse som andra har hört om. Det är självklart att den amerikanska gruppen har lite annorlunda känslor efter det som hände den 11 september att de blev påverkade på lite annorlunda sätt än svenskarna då det var deras hemland som blev attackerat. Genom denna undersökning går det inte se en klar skillnad mellan grupperna med de högutbildade och de utan högre utbildning. Jag tror att eftersom denna katastrof påverkade oss alla starkt, helt oberoende från vilken social eller kulturell grupp man kommer ifrån, finns det inga stora skillnader. Vi blev alla påverkade att man i denna undersökning inte kunde se en klar bild över vad som skiljer grupperna åt. Men jag tycker det var intressant att se vad de alla hade för åsikter om ämnet.

Marie Cannervik
MKV, Examensarbete , vt03
468
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.