Mediemogulens makt över medierna

En studie av rapporteringen om Jan Stenbeck i pressen efter hans bortgång

Elin Johansson
MKV, Examensarbete , ht03
486
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.