Män och kvinnor i journalistiken- karriär på lika villkor?

Abstract Titel: ”Män och kvinnor i journalistiken – karriär på lika villkor?” Författare: Ellinor Olsson och Frida Rydeling Kurs: Fördjupningskursen, Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2004 Syfte: Att studera män och kvinnors karriärvägar efter Journalisthögskolan i Göteborg. Metod: Kvantitativ med kvalitativa inslag Material: Telefonintervjuer Huvudresultat: Fler män än kvinnor är kvar inom journalistiken idag och de manliga journalisterna tjänar mer än de kvinnliga. Att bli chef brukar vara ett tecken på att man gjort karriär. Vår undersökning visar att av de kvinnor som är kvar i journalistiken är det fler kvinnor än män som blivit chefer. De kvinnliga cheferna tjänar också mer än de manliga. När det gäller faktorer som påverkat karriären såsom föräldraledighet och kön visar det sig att fler kvinnor än män tycker att de blivit negativt drabbade av att vara föräldralediga. Kvinnor anser även att deras kön haft negativ inverkan på deras karriärer.

Ellinor OlssonFrida Rydeling
MKV, Examensarbete , vt04
508
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.