Fair play eller offside

- sportjournalistikens etik

ABSTRACT Titel: Fair play eller offside – sportjournalistikens etik Författare: Charlotta Blixt & Daniel Elfvelin Antal sidor: 77 Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs, institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin: Våren 2004 Handledare: Britt Börjesson Syfte: Det huvudsakliga syftet med studien är att undersöka vilket etiskt förhållningssätt sportjournalister på morgontidningar har. Avsikten är att undersöka i vilken utsträckning sportjournalister avviker, respektive följer de rådande regler och normer som finns angående etik i Sverige. Metod: Kvalitativ intervju Material: Intervjuer med sportjournalister på två landsortstidningar samt en storstadstidning. Huvud- resultat: Sportjournalisternas etiska förhållningssätt är varken fair play eller offside. I många fall är sportjournalistiken etiskt försvarbar, särskilt när det gäller hänsyn, källkritik och saklighet, men i vissa avseenden höjer vi ändå det gula kortet. Brister vad gäller allsidighet och objektivitet finns i morgontidningarnas sportjournalistik.

Charlotta BlixtDaniel Wlvelin
MKV, Examensarbete , vt04
507
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.