Ägarkoncentrationen & den politiska mångfalden

En kritisk diskursanalys utav rapportering och debatt i Sveriges tre största morgontidningar gällande Massmediekoncentrationskommitténs arbete och resultat

Abstract Författare: Quintus Lindblom Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs universitet VT 2003 Sidantal: 58 Syfte: Att granska debatt och rapportering i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten angående Mediekoncentrationskommitténs utredning SOU 1999:30. Metod: Kvalitativ kritisk diskursanalys. Material: Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten. Samtliga artiklar mellan 1999-01-01 och 1999-06-30 som berör mediekoncentrationskommitténs arbete och den offentliga utredningen SOU 1999:30. Huvudresultat: Den dominerande diskursen kännetecknas utav en begreppshantering som grundar sig på ekonomiska aspekter och resonemang snarare än politiska, kulturella och/eller sociala. Debatten och rapporteringen gällande MKK:s utredningen under det första halvåret av 1999 genomsyras av en ensidig belysning och en avsaknad av mångfald i bemärkelsen politisk pluralism eller åsiktsmångfald.

Quintus Lindblom
MKV, Examensarbete , vt03
479
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.