Allt om mat & genus

En studie av hur tryckt reklam för livsmedel framställer kvinnor och män

thumbnail of 828-1

Titel: Allt om mat & genus – En studie av hur tryckt reklam för livsmedel framställer kvinnor och män Författare: Mikaela Askeroth-Grundén, Emma Jerklind och Lisa Johansson Kurs: Examensarbete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs Universitet. Termin: Höstterminen 2012 Handledare: Malin Sveningsson Sidantal exklusive bilagor: 47 sidor Antal ord: 14 560 ord Syfte: Att undersöka hur kvinnor och män framställs i tryckt reklam för livsmedel. Metod: Kvantitativ innehållsanalys Material: Tryckta annonser ur tidskriften Allt om mat, från år 2008-2012. Huvudresultat: Våra resultat visar att det finns betydande skillnader mellan hur kvinnor och män framställs i reklam för livsmedel. Män skildras generellt som professionella kockar och figurerar ofta i egenskap av kunniga på området eller kända på annat vis. Männen har även en högre genomsnittsålder. De framställs som aktiva och tillagar mat i större utsträckning än kvinnorna samt befinner sig oftare i sammanhang tillsammans med köksverktyg. De gör ofta reklam för livsmedel såsom kött, fågel och dryck. I majoriteten av annonserna innehållande kvinnor förekommer dessa som civila personer. De befinner sig oftast i hemmiljö och uppträder få gånger med kockklädsel eller uttalad kocktitel. De är i huvudsak yngre i annonserna och gör vanligtvis reklam för mejeriprodukter eller sötsaker såsom choklad och glass. Dessutom förekommer kvinnor oftare än män i så kallade hälsoreklamer, sådana som marknadsför hälsosamma produkter eller på annat sätt kommunicerar hälsa eller motion. Resultaten pekar på att stereotypa könsroller, vilka baseras på mer eller mindre förlegade föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt, är vanligt förekommande i tryckt reklam för livsmedel i Allt om mat under åren 2008 till 2012.

Mikaela Askeroth-Grundén, Emma Jerklind och Lisa Johansson
MKV, Examensarbete , ht12
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.