Amerikahat och terroristrädsla

en kvalitativ innehållsanalys av TV-serien 24

Abstract Titel: Amerikahat och terroristrädsla – en kvalitativ innehållsanalys av TV-serien 24 Författare: Bremefors, Christoffer och Ahmetasevic, Kemal Kurs: Fördjupningskurs i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin: Vårterminen 2005 Handledare: Fogelberg, Karin Syfte: På vilket sätt är 24 hegemonisk i sin representation av samhället genom narrativa, intertextuella och generiska konstruktioner av ideologiska positioner? Metod: Kvalitativ innehållsanalys Material: Episod fem i säsong fyra av TV-serien 24. Huvudresultat: Vår sammantagna slutsats blir att 24 är en text som i hög grad är en hegemonisk representation som underbygger och naturaliserar en normativ samhällsbild där USA för kampen mot världens ondska. Texten lämnar vissa polysemiska möjligheter, men är i huvudsak statisk i sina representationer av ideologiska positioner, vilka vanligen får stå oemotsagda och tydliggöra avsaknaden av mer djupgående ideologiska diskussioner. Narrativets konstruktion präglas av ett högt tempo med ett väl utarbetat bildspråk som sammantaget tjänar de amerikanska myndigheternas kamp mot terroristerna, vilket gestaltas genom bl.a. intertextuella kopplingar till liknande samtida situationer i den faktiska verkligheten. Men framför allt finns en grundläggande paradoxal representation av individen som både förbrukbar och nödvändig i respektive sidors strävan mot ett slutgiltigt mål. Detta sammanför till stor del de amerikanska myndigheternas agerande med terroristernas. Detta uttrycker i sin tur textens hegemoni genom sin oftast godkännande representation av de förra och fördömande av de senare.

Christoffer BremeforsKemal Ahmetasevic
MKV, Examensarbete , vt05
550
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.