Andra avenyn

Omskriven eller nedskriven?

thumbnail of 672-1

Titel: Andra Avenyn – Omskrivet eller nedskrivet? Författare: Alexandra Bengtsson & Patrik Lindberg Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2008 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 68 sidor, inklusive bilagor Syfte: Syftet med undersökningen är att undersöka hur dagspressen har skildrat Andra Avenyn som en nöjesnyhet. Metod: En kvantitativ kartläggning och en kvalitativ textanalys Material: 12 artiklar från Aftonbladet, Göteborgs-Posten, Göteborgs Tidningen och Svenska Dagbladet Huvudresultat: Utifrån vårt resultat har vi kunnat dra slutsatser om vad som utmärker en nöjesnyhet om Andra Avenyn. Vi har sett tydliga tendenser till att den ofta berör en känd person. Vi har även sett både positiva och negativa inslag. Den har inte berört personers privatliv i den utsträckning vi förväntat oss. Personifiering och tillspetsning är två utmärkande tekniker som journalisterna har använt sig av. Tillspetsningen har skett på olika sätt men främst genom värdeladdade ord. Vi har sett en viss skillnad mellan de tidningar som har en lokal anknytning till Andra Avenyn och det som inte har det. De skillnader som funnits angående den lokala anknytningen är att det går att se närheten till serien i lokaltidningarnas artiklar. Göteborgstidningarna har publicerat djupare artiklar medan de utan lokal anknytning visat mindre intresse. Det går även att se tydligt genom mediebevakningen om artikeln publicerats i en kvällstidning eller en morgontidning. De båda tidningsgenrerna arbetar på olika sätt med olika mål vilket gör att det uppstår en viss kontrast mellan dem.

Alexandra Bengtsson och Patrik Lindberg
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.