Andra rangens val, andra rangens rapportering?

En jämförelse av lokalrapportering från Svenska och Norska val

thumbnail of 737-1

Titel: Andra rangens val, andra rangens rapportering? En jämförelse av lokalrapportering från Svenska och Norska val. Författare: Erik Westergren-Mörtberg Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för journalistik och masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen -10 Handledare: Bengt Johansson Antal ord: Ca 18000 ord. Syfte: Att genom en jämförelse av Svenska och Norska dagstidningars innehåll dagarna före ett lokalval, avgöra hur gemensam respektive separata valdagar påverkar lokaltidningarnas rapportering om lokalpolitiska frågor. Metod: Kvantitativ metod. Textanalys av 630 artiklar från fyra tidningar från Sverige och Norge. Material: Samtliga politiska artiklar från 14 nummer av fyra tidningar. Totalt 630 artiklar från 56 nummer fördelade över fyra tidningar, två från Sverige och Två från Norge. Från Sverige: Skaraborgs Allehanda Borås Tidning Från Norge: Romerikes Blad Fedrelandsvennen Resultat: Studien visar att de norska tidningarna prioriterar kommunalvalet högre än de svenska tidningarna. Det kommunala materialet är större, högre prioriterat och mer synligt i de norska tidningarna. Fördelningen och prioriteringen av sakfrågor är ungefär densamma i samtliga tidningar och visar på en låg nivå av inblandning från rikspolitiska frågor i lokalpolitiken, men större fokus på rikspolitiska frågor i artiklar med svenska lokalpolitiker.

Erik Westergren-Mörtberg
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.