Kärt barn har många namn

en studie om mikrokommunikation med kundpinnen ifokus

thumbnail of 754-1

Titel: Kärt barn har många namn – en studie om mikrokommunikation med kundpinnen i fokus Författare: Anna Friman & Sofie Nilsson Uppdragsgivare: Invision Media Group AB Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Marie Grusell Sidantal: 55 Antal ord: 18164 Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur människor uppfattar och förhåller sig till mikrokommunikation. Metod: Deltagande observationer, fokusgrupp och experiment. Material: Anteckningar från deltagande observationer vid fyra tillfällen, en fokusgruppssession och 500 enkäter. Huvudresultat: Våra resultat visar på att det finns ett flertal olika faktorer som påverkar hur människor uppfattar och förhåller sig till mikrokommunikation. Våra resultat visar att människor har en förhållandevis negativ inställning till reklam generellt och ”stör” sig på reklamen i matvarubutiker. Observationerna visar att det finns ett flertal föremål vid kassan som ”stjäl” uppmärksamhet från kundpinnen. Resultatet från experimentet visar att människor i större utsträckning kan identifiera färgen blå på kundpinnen än gul och vit. Vidare visar resultatet på att ett befintligt varumärke uppmärksammas i lika stor utsträckning som ett fiktivt.

Anna Friman Sofie Nilsson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.