Forskningskommunikation ibloggar

Bloggen som kommunikations- och självpresentationsplattform försvenska forskare

thumbnail of 774-1

Titel: Forskningskommunikation i bloggar – Bloggen som kommunikations- och självpresentationsplattform för svenska forskare Författare: Maike Mohlin och Malin Arosilta Uppdragsgivare: SOM-institutet, Forskningsinstitut för samhälle, opinion och medier vid Göteborgs Universitet Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik, medier och kommunikation vid Göteborgs universitet. Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Malin Sveningsson Sidantal/Ord: 28 sidor / 11144 ord Syfte: Att undersöka hur innehållet i svenska forskarbloggar inom samhällsvetenskap ser ut och att undersöka hur forskare använder bloggmediet i sin självpresentation. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av forskarbloggar med hjälp av Ethnographic Content Analysis (ECA). Material: Tolv svenska forskarbloggar inom samhällsvetenskap vars innehåll analyseras med hjälp av en ECA-matris. Huvudresultat: I denna uppsats kom vi fram till att forskningskommunikation via bloggar kan vara ett sätt att uppfylla tredje uppgiftens krav på att förmedla och sprida information om forskning till allmänheten. För att göra det enklare för den breda allmänheten att ta till sig forskningsinformationen så bör forskarna använda sig av ett enklare språk än i de traditionella forskningspubliceringskanalerna där språkbruket är högtravande och akademiskt. Vill man skapa kommunikation med sina läsare bör också bloggförfattaren regelbundet uppdatera bloggen med nya, färska inlägg och framförallt också bemöta eventuella kommentarer på ett sakligt och professionellt sätt. Genom att vara aktiv i diskussionen med sina läsare kan forskaren påverka den image som allmänheten har om denne. Vidare anser vi att forskarens image påverkas av allt som förmedlas genom bloggen, till exempel innehåll, språk och stil, design och bloggroll. Därför är det viktigt för avsändaren av bloggen att vara medveten om vilken bild som dennes olika val kring bloggens utformning kan förmedla utåt.

Maike Mohlin och Malin Arosilta
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.