Annonser i ett nytt millennium

en studie om unga människors syn på annonser i olika mediekanaler

thumbnail of 728-1

Titel Annonser i ett nytt millennium Författare Helen Angervik och Isabella Szajewska Handledare Marie Grusell Utbildningssäte Göteborgs universitet, JMG – Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Sektion Medie- och kommunikationsvetenskap Kurs Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin och år Period 2, 2010 Sidantal 43 exklusive bilagor Syfte Syftet med vår studie är att undersöka vad unga människor har för attityder och beteenden till annonser i de olika mediekanalerna. Metod Kvalitativ metod i form av fokusgrupp och enskilda intervjuer Material En fokusgrupp med fyra respondenter, samt 4 enskilda intervjuer. Slutsatser Vi upptäckte att unga personer har en relativt kritisk syn på reklam, samtidigt som de medger att reklamen är nödvändig och att de söker och uppmärksammar den vid intresse och behov. Ungdomarna kopplar emellanåt bort reklam då de anser att den är störande och irriterande. Trots det menar de att de i viss grad påverkas av annonser i det vardagliga inköpsbeteendet.

Helen AngervikIsabella Szajewska
MKV, Examensarbete , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.