Politisk professionalisering och röda tårtspadar

En kvalitativ studie av valrörelsen 2010 års strategiska kommunikation hos Hallands Socialdemokratiska Partidistrikt

thumbnail of 742_0-1

Titel Politisk professionalisering och röda tårtspadar. En kvalitativ studie av valrörelsen 2010 års strategiska kommunikation hos Hallands Socialdemokratiska Partidistrikt Författare Therese Stoltz Kurs Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap, institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin Höstterminen 2010 Handledare Mathias Färdigh Antal ord 16 732 (inkl. bilagor) Syfte Att studera ett politiskt partis förutsättningar för att inför och under valrörelsen 2010 arbeta med strategisk politisk kommunikation. Metod Kvalitativ metod. Intervjuer samt analys av strategidokument och medietexter. Material Intervjuer med politiska företrädare inom Hallands Socialdemokratiska Partidistrikt. Strategidokument i form av de nationella och regionala valstrategierna samt en handlingsplan för fackligpolitisk samverkan. Medietexter bestående av två artiklar från Hallands Nyheter och två artiklar från Hallandsposten. Huvudresultat En grundläggande slutsats att dra utav denna studie är att Socialdemokraterna i Halland inte kan sägas ha bedrivit en professionell valrörelse utefter de kriterier som presenterats i teorin. Förutsättningarna för att bedriva en professionell valrörelse fanns men de strategiska val och det strategiska arbete som hade varit nödvändiga gjordes inte. I vilken utsträckning detta påverkade valresultatet är omöjligt att avgöra utifrån denna uppsats men det kommunikativa arbetet är viktigt och även om man arbetade med dessa frågor så finns det möjligheter till utveckling.

Therese Stoltz
MKV, Examensarbete , ht10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.