Ett hus – tusen viljor

En kartläggning av den interna kommunikationen i Föreningen Viktoriahuset

Titel: Ett hus – tusen viljor. En kartläggning av den interna kommunikationen i Föreningen Viktoriahuset Författare: Melissa Behremovic och Sara Lignell Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG), Göteborgs universitet Termin: HT 2009 Handledare: Josefine Sternvik Sidantal: 46 exklusive bilaga Syfte: Att kartlägga kommunikationen i Föreningen Viktoriahuset Metod: Kvalitativa intervjuer Material: 13 enskilda intervjuer med nyckelpersoner i Föreningen Viktoriahuset Huvudresultat: I Viktoriahuset sker den mesta kommunikationen inom föreningarna, där den fungerar bra. I kommunikationen från styrelsen och mellan föreningarna finns däremot fler brister. Den huvudsakliga formella informationskanalen, ett mail från styrelsen, fungerar idag dåligt. Innehållet i mailet är av praktisk karaktär, men känns inte tillräckligt relevant för att väcka medlemmarnas intresse. Den informella kommunikationen, som idag tagit över och utgör huvuddelen av kommunikationen fungerar dock bättre. Med denna är de allra flesta nöjda och man anser att man får veta det man behöver. Någon enande kommunikation om värden, visioner och mål existerar nästan inte alls i Viktoriahuset. De flesta saknar inte heller någon sådan, även om de som har ett engagemang för hela huset önskar sig mer enande kommunikation. Studien visar att människors intresse är viktigt för att de ska ta till sig innehållet. Den visar också att människor själva klarar den nödvändiga vardagliga kommunikationen, men att det krävs strategier för att uppnå en enad kultur.

Melissa Behremovic Sara Lignell
MKV, Examensarbete , ht09
713
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.