Äntligen hemma TV-programmet som blev ett mediekoncept

En kvalitativ undersökning ur ett konceptmakarperspektiv

Abstract Titel: Äntligen hemma – TV-programmet som blev ett mediekoncept – En kvalitativ undersökning ur ett konceptmakarperspektiv. Författare: Minna Airenne och Maria Risemark Kurs: Fördjupningskursen, medie- och kommunikations-vetenskap. Institutionen för journalistik och mass-kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Våren 2002 Handledare: Monica Löfgren-Nilsson Syfte: Vårt syfte är att undersöka hur konceptmakarna har arbetat fram mediekonceptet Äntligen hemma samt vad som påverkar konceptets utformning och innehåll. Metod: Kvalitativa intervjuer. Material: Vi gjorde sex kvalitativa intervjuer med personer som arbetar med mediekonceptet Äntligen hemma. Tre av dessa Håkan Fredlund, Eva Källström och Monika Robertsson arbetar på tidningsredaktionen Äntligen hemma på LRF Media. En intervju gjordes med Lotta Olsson från TV4, en med Marie Johansson på Meter Film & Television och den sista med Martin Timell, frontfigur för Äntligen hemma. Huvudresultat: Det finns flera olika faktorer som påverkat konceptet Äntligen hemmas utformning och innehåll. Den rådande mediemarknaden sätter ramarna för konceptet och val av mediekanaler. Konceptets innehåll är mycket trendkänsligt och har influerats från flera olika håll, bland dessa kan nämnas utländska trender, program inom samma genre, andra inredningstidningar och respons av TV-tittare och tidskriftsläsare. Konceptmakarna har valt hemmet som tema för konceptet eftersom hemmet är ständigt föränderligt och formbart.

Minna AirenneMaria Risemark
MKV, Examensarbete , ht03
482
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.