ÄR DAMERNAS BOLL LIKA RUND?

En kvantitativ innehållsanalys av nyhetsrapporteringen från två världsmästerskap i fotboll

Syfte: Syftet med studien är att undersöka förhållandet mellan genus och nyhetsvärdering genom att jämföra herr- och damfotbolls exponering i svensk dagspress.

Teori: Critical mass, genuskontrakt, genussystem, glass ceiling, nyhetsurval, nyhetsvärdering, nyhetsvärderingsformel, pink ghetto, spegelbilden, sport och medier.

Metod: Kvantitativ innehållsanalys.

Material: 617 nyhetsartiklar från fyra svenska dagstidningar publicerade under fotbolls-VM för herrar 2018 och fotbolls-VM för damer 2019.

Resultat: Studiens resultat visar att herrfotbollsspelare får mer medieutrymme än damfotbollsspelare, även om damerna presterar högre än herrarna. Artiklar om damer har ett större fokus på privatliv och utseende än artiklar om herrar. Kvällspress rapporterar mer kring sport än morgonpress, men typ av medium påverkar inte könsfördelningen av sportnyheter. Kvinnor jämförs oftare med män än tvärtom, och fotboll refereras oftast till som fotboll på herrsidan, men som damfotboll på damsidan. Sportjournalister är oftast män, men kvinnliga sportjournalister rapporterar oftast kring damidrott.

Lovisa Svenningsson
MKV, Examensarbete , vt20
1123
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.