KAN MODE VARA SCHYSST?

En kvalitativ innehållsanalys av hur H&M bemöter
kritik angående sitt etiska ansvarstagande

Syfte: Syftet med studien är att studera hur modeföretaget H&M förhåller sig till den kritik
de får angående sitt etiska ansvarstagande. Detta genom att studera hur de direkt
bemöter kritiken samt hur de in sina svar legitimerar sig i förhållande till CSR.

Teori: Image, Varumärke, Image repair, Legitimitet

Metod: Kvalitativ textanalys

Material: Studiens material består av 3 stycken filmer och 29 stycken texter om 90-250 ord
publicerade på H&Ms hemsida.

Resultat: Studiens resultat visar att H&M använder sig av en mängd olika strategier, både i
förhållande till image repair och legitimering. Studiens resultat visar även att H&M är
mer benägna att tillämpa defensiva strategier när de möts av kritik i förgår rörande
löner, arbetsvillkor och barnabete, till skillnad från frågor gällande klimat och
material. Företaget är även något mer benägna att legitimera sig med hänvisning till
sin sociala nytta.

Emma Oskarsson
MKV, Examensarbete , vt20
1122
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.