Medborgarlöftet

En kvantitativ studie om polisens kommunikation på Facebook

thumbnail of 1121

Syfte: Att analysera vilken sorts kommunikation som dominerar den nationella polisens Facebookinlägg.

Teori: Fredriksson och Pallas myndighetsprinciper (2013) samt Mergels (2013) kommunikationsstrategier.

Metod: En kvantitativ innehållsanalys

Material: 500 Facebookinlägg från den svenska polisens nationella Facebooksida.

Resultat: Studiens resultat visar att den svenska nationella polisen använder sig av en push-strategi och att de främst kommunicerar inom det civilas principer på Facebook. Vilket innebär att de ger ut information som har ett samhällsintresse.

Emma Olsson & Maja Wellner
MKV, Examensarbete , vt20
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.