Att förmedla budskap med Steel

Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen

thumbnail of 756-1

Titel: Att förmedla budskap med Steel – Hur SSABs anställda uppfattar personaltidningen Författare: Tobias Anderberg och Daniel Karlsson Uppdragsgivare: Svenskt stål AB (SSAB) Kurs: Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för journalistik, medier och kommunikation Termin: Vårterminen 2011 Handledare: Jonas Ohlsson Sidantal: 45 sidor, 11 616 ord Syfte: Att ta reda på om företagets personaltidning förmedlar mål, vision och värderingar så att de anställda identifierar dem Metod: Kvantitativ webbenkät Material: Webbenkät med 293 svarande av totalt 712 anställda Huvudresultat: Resultatet visar att budskapen om mål, vision och värderingar i Steel kan identifieras av läsarna. Steel upprätthåller denna kunskap. Det är inte någon stor skillnad på vad de anställda tycker om tidningen sett till vilket affärsområde de arbetar i. Det som de allra flest förväntar sig och får är kunskap om SSAB. De flesta anställda förväntar sig dock mer än vad de anser sig få ut av tidningen. Steel är allmänt mer uppskattad än de tidigare lokala personaltidningarna.

Tobias Anderberg Daniel Karlsson
MKV, Examensarbete , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.