ATT SKAPA SKULD OCH MEDLIDANDE FÖR ATT ÖKA DONATIONER

En kvalitativ textanalys av två
välgörenhetsorganisationers arbete med
storytelling i sina kampanjfilmer

thumbnail of 1046

Syfte: Syftet är att ge en fördjupad förståelse för hur storytelling används som kommunikativt grepp bland välgörenhetsorganisationer.

Teori: Studiens teoretiska ramverk utgörs av narrativ teori, tillsammans med teori om retorik och semiotik.

Metod: Kvalitativ textanalys.

Material: UNICEF Sveriges kampanjfilm Katastrofer är olika stora i olika länder och Cancerfondens kampanjfilm Minns det som igår.

Resultat: Katastrofer är olika stora i olika länder berättar en historia med hjälp av satir för att framkalla en känsla av skam. Minns det som igår berättar en historia som ska skapa igenkänning och leda till medlidande. Båda kampanjfilmerna går i linje med vad teori och tidigare forskning har sagt om storytelling och framkallar känslor för att öka donationer.

Linnéa Andersson och Ebba Persson
MKV, Examensarbete , vt18
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.