Att utvecklas eller avvecklas

En kvalitativ studie av platssmarknadsföringens vara eller icke-vara i svenska bygder

Helena NymarkCamilla Östberg
MKV, Examensarbete , vt07
623
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.