Att våga möta framtiden

Skolchefers arbete för att möjliggöra digital mediekompetens i dagens och morgondagens skola

thumbnail of 707-1

Titel: Att våga möta framtiden – Skolchefers arbete för att möjliggöra digital mediekompetens i dagens och morgondagens skola Författare: MIKAEL CEDERBOM Uppdragsgivare: Karin Fogelberg vid JMG Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap Omfattning: 15 högskolepoäng Termin: HT 2009 Handledare: Annika Bergström Syfte: Dagens ungdomar måste kritiskt och kreativt kunna möta det digitaliserade samhället. Här spelar skolan en avgörande roll, och inte minst skolcheferna som bestämmer det övergripande ramverket för hur digital mediekompetens ska realiseras bland skolledare, lärare, och elever. Men deras uppdrag är komplext eftersom implementering är svårhanterligt, samt att ansvaret för den lokala skolan och dess utveckling styrs både av kommunen och inifrån den egna skolan. Därför är det inte självklart hur skolcheferna idag jobbar för att främja digital kompetens i skolan. Syftet har därför varit att ta reda på vilka strategier skolcheferna använder sig av för att främja digital kompetens bland lärare och elever i grundskolan, samt påvisa vilka visioner de vill realisera för dagens och morgondagens skola genom ekonomiska satsningar. Metod & material: Kvalitativa intervjuer med sju skolchefer. Resultat: Skolcheferna har insett vikten av att hänga med i den digitala utvecklingen som en förutsättning för att konkurrera med andra skolor. Därför är samtliga skolchefer övervägande positiva av ett införande av digitala verktyg och IT-baserade läromedel i skolan. Den digitala tekniken ses inte som ett självändamål, utan IT är ett instrument för att möjliggöra ökad måluppfyllelse, där de betonar vikten av pedagogernas ansvar att lära eleverna källkritik. Dock hur källkritik effektivt ska läras ut till eleverna har skolcheferna en mindre klar bild av. PIM, »Järntorget«, och investeringar i bärbara datorer och trådlösa nätverk är i dagsläget de viktigaste projekten som skolcheferna har för att försäkra sig om skolorna tillägnar sig digital kompetens. De svårigheter som skolcheferna upplever med att implementera projekten är att lyckas; utifrån de ekonomiska förutsättningarna, minska pedagogernas rädsla, samt ändra inställningen till IT-användandet.

Mikael Cederbom
MKV, Examensarbete , ht09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.