Avfallsturism

- och hur olösta kopparstölder lockar organiserade brottslingar till Sverige

De senaste åren har metallstölderna ökat kraftigt i Sverige. I och med detta har ett nytt fenomen dykt upp; avfallsturister från Baltikum åker till Sverige för att stjäla eller köpa gamla bilbatterier då dessa innehåller mycket bly. Som privatperson får man nu två kronor per kilo bly i Sverige men i Baltikum ungefär det dubbla.

Maria Hansson
Journalist, Magisteruppsats , vt12
V12-7
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.