Barnen i Flodvågskatastrofen

En kvalitativ innehållsanalys av Rapport och Aftonbladet

Abstract Titel Barnen i Flodvågskatastrofen, En kvalitativ innehållsanalys av barnen i Rapport och Aftonbladet Författare Johanna Andersson och Malin Jahnson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskurs Institutionen för journalistik och masskommunikation Termin Vårterminen 2005 Syfte Syftet är att genom kvalitativ innehållsanalys undersöka hur barnen framställts i Aftonbladet och Rapport när det gäller rapporteringen kring flodvågskatastrofen. Metod Kvalitativ innehållsanalys Material Inslag hämtat från Rapport, samt artiklar från Aftonbladet från perioden 26/12 2005 till och med 12/1 Huvudresultat Huvudresultatet visar att Rapport och Aftonbladet i stor omfattning exponerat barnen från flodvågskatastrofen. Exponeringen av barnen har till stor del inte följt de pressetiska reglerna och materialet har dramatiserats. Barnen har också framställts som offer och ur ett eländesperspektiv.

Johanna AnderssonMalin Jahnson
MKV, Examensarbete , vt05
529
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.