Morgonpressens övergång från fullformat till tabloid – vad händer med innehållet?

Abstract Titel Morgonpressens övergång från fullformat till tabloid – vad händer med innehållet? Författare Annette Johansson Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupning Termin Vårterminen 2005 Syfte Syftet är att studera om en förändring i tidningsformatet har betydelse för tidningens redaktionella innehåll. Metod Kvantitativ innehållsanalys Material Undersökningen genomfördes på Göteborgs-Postens utgåvor under första veckan i december 2003 respektive 2004: · 1 – 7 december 2003 · 29 november – 5 december 2004 Huvudresultat Övergången från fullformat till tabloidformat har mycket liten betydelse för det redaktionella innehållet. Undersökningen av Göteborgs-Posten uppvisar inte några stora förändringar, varken när det gäller omfång, struktur eller användningen av markörer. Förändringen av formatstorleken har liten betydelse för både omfång och antal artiklar. Antalet artiklar minskade med 5 procent, medan omfånget av det redaktionella materialet ökade med 4 procent. Genomsnittsartikeln ökade med 10 procent i omfång. Tabloidformatet innehåller snarare mer redaktionellt material än fullformatet. De genrer som uppvisar ökningar från 2003 till 2004 är i flera fall kopplade till de målgrupper som morgontidningarna söker, kvinnor och unga människor. Det gäller till exempel kultur och sport. Bland markörerna är det framförallt fotografierna som har ökat i tabloidformatet, men även illustrationer och billboards har ökat

Annette Johansson
MKV, Examensarbete , vt05
527
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.