Mediepedagogik på nätet

En studie av några mediepedagogiska resurser från Multimediabyråns webbsidor

ABSTRAKT Författare: Svanholm, Solweig Titel: Mediepedagogik på nätet – en studie av några mediepedagogiska resurser från Multimediabyrån Ämne: Medie- och Kommunikationsvetenskap Kurs: Fördjupning, Uppsatsarbete Antal sidor: 48 Handledare: Fogelberg, Karin, filosofie doktor År: 2005 SAMMANFATTNING Syfte: Att beskriva den kunskap som förmedlas av Multmediabyrån på nätet Metod: Kvalitativ innehållsanalys Resultat: Kvantitativt material som uppvisar praktiska och kreativa sidor. Av de fyra kunskapsområden ligger betoning på fakta och färdighet. Multimediabyrån sätter likhetstecken mellan fakta och information. Webbsidor som ger filmkunskaper snarare än mediekunskaper. En tydlig markering finns av ”med” medier snarare än ”om” medier. Webbsidor som uppvisar en stor tilltro till dator och IT. Webbsidor som kan ses som resurser och komplement till övrig undervisning för att inspirera.

Solveig Svanholm
MKV, Examensarbete , vt05
548
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.