Berättelser ur Svenska Folkets Möbelbibel

En historisk innehållsanalys av IKEA-kataloger från 1951 till 2000

Abstract Titel: Berättelser ur Svenska Folkets Möbelbibel. En historisk innehållsanalys av IKEA-kataloger från 1951 till 2000. Författare: Kristina Svensson Kurs: Göteborgs Universitet Institutionen för journalistik och masskommunikation (JMG) Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen Sidantal: 87 (exklusive innehållsförteckning och källförteckning) Syfte: Att undersöka och jämföra IKEA-kataloger från 1950-talet fram till idag genom att titta på hur framställningen av materialet i katalogerna har följt reklamformatets utveckling, och därmed den samhälleliga utvecklingen. Jag kommer även att titta på hur innehållet i katalogerna förhåller sig till den samhälleliga utvecklingen, för att få en bild av hur presentationen av hemmet har förändrats över tid i katalogerna. Metod och material: Kvalitativ innehållsanalys av sex IKEA-kataloger: 1951, 1961, 1971, 1981, 1991 och 2000. Huvudresultat: Formen på IKEA-katalogerna har i princip följt den historiska utvecklingen av reklamannonsformaten. Från att i de tidiga katalogerna fokusera på information och användbarhet när man presenterar produkterna, till att i de senare, och då främst katalogen år 2000 föra fram budskapet genom att locka kunden med åtråvärda livsstilar. Innehållsmässigt kan man se flera av tidens tecken i katalogerna. När det på 1950-talet var hemmafrun som var hemmets främsta företrädare, finner man henne även i IKEA-katalogen. På 1970-talet då det i Sverige drogs i gång en jämställdhetsdebatt märker man av den också i IKEA-katalogen. Livsstilsuttrycken i form av individualisering, differentiering och utsuddande av gränser kommer dock sent in i katalogerna. Man får en försmak på det 1991, men det är först år 2000 det på allvar får en plats i IKEA-katalogen.

Kristina Svensson
MKV, Examensarbete , vt00
354
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.