Det första du får är en mobiltelefon, den stängs aldrig av

En kvantitativ innehållsanalys av hur kraven i platsannonser förändras över tid

ABSTRACT Titel Författare Magdalena Larhed och Catarina Östlund Handledare Birgitte Christiansen Sidantal 62 exklusive bilagor Kurs Medie- och kommunikationsvetenskap Fördjupningskursen, höstterminen 1999 Göteborgs Universitet Syfte Syftet med uppsatsen är att studera platsannonser över tid. Vi vill dels få en generell bild över hur platsannonserna förändrats på grund av några valda aspekter och om förändringarna beror på förändringar i samhället. Metod och Material Kvantitativ innehållsanalys av platsannonser i Dagens Nyheter, 1962-1997. Huvudresultat Resultaten och vår analys av dessa visar att platsannonsernas innehåll har förändrats över tid och att dessa förändringar i stort går att koppla till förändringar som skett i samhället. Personliga egenskaper är ett nytt fenomen som mest påträffades under 90-talet. Utbildningskraven i platsannonserna har ändrats. Det är främst krav på genomförd högskoleutbildning som har ökat. Det krävs på 90-talet i cirka _ av platsannonserna. Vilket kön företag helst ser att sökanden på en annons har, har också förändrats. På 60-talet eftersöktes flest män och på 90-talet flest kvinnor. Krav på ålder finns inte med i så många av de 792 platsannonser vi undersökt, men då det nämns är det framförallt yngre personer företag vill ha.

Magdalena Larhed, Catarin Östlund
MKV, Examensarbete , ht99
347
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.