Bland bönder och blanketter

thumbnail of v11-1-4

En okritiskt granskad kvalitetsmärkning? I dagsläget känner 98 procent av svenska folket igen Kravmärket. En majoritet – drygt 60 procent – är positivt inställda till det. Faktum är att kravmärkningen till stor del har blivit synonymt med det ekologiska hushållandet i Sverige. Efterfrågan på ekologiska produkter har under flera år blivit större och större. Främst av dess största målgrupp: invånarna i Sveriges storstäder.

Joanna Wahlsten
Journalist, Magisteruppsats , vt11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.