Brand of Brothers

När marknad möter HR i employer branding-arbetet.

Titel: Brand of Brothers – När marknad möter HR i employer branding-arbetet. Författare: Andreas König & Lukas Olsson Handledare: Bengt Johansson Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) Sidantal: 55 (inklusive titelsida, abstract, executive summary, referenslista och intervjubilaga) Antal ord: 18 552 Syfte: Att undersöka hur HR- och marknadsavdelningarna på Swedbank samverkar med varandra och påverkar kommunikationen i employer branding-arbetet. Metod: Den kvalitativa samtalsintervjun. Material: Studien bygger på fem samtalsintervjuer. Huvudresultat: Resultatet visar att bankens tre värdeord öppen, enkel och omtänksam används för att skapa mening i employer branding-arbetet och olika situationer. Men de kan även vara problematiska för Swedbank, då det är svårt att leva upp till bilden som förmedlas utåt och orden ger utrymme för olika tolkningar. Respondenterna tenderar att ge oprecisa svar om vad employer branding är och talar emellanåt om andra företeelser, vilket innebär att det inte finns någon samlad definition kring begreppet. Marknadsavdelningen och HR-avdelningen talar olika språk gällande employer branding, då marknad talar i termer av kunden och affärer medan HR fokuserar på medarbetare och rekryteringar. Det finns en distinktion i synen på samverkan då marknad menar att det fungerar bra, medan HR pekar på förbättringar. Samarbetet tenderar emellanåt att bli trögt, vilket bland annat får konsekvenser för kommunikationen i sociala medier. Båda avdelningarna lyfter fram faran i att den interna och externa bilden av banken inte överensstämmer och att Swedbank har svårt att leverera en ärlig bild utåt. I framtiden menar man att med-arbetarkommunikationen bör förbättras samt att en tydligare idé och struktur kring employer branding-arbetet behövs.

Andreas König och Lukas Olsson
MKV, Examensarbete , ht13
874
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.