Dagstidningen på 3,5 tum?

en nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänster

thumbnail of 670-1

Titel Dagstidningen på 3,5 tum? – en nutids- och framtidsstudie av svensk dagspress förhållande till mobila tjänster Författare Magnus Ekström & Björn Granstrand Kurs LME310/MK1500 – Examensarbeteete i Medie- och kommunikationsvetenskap Termin HT-08 Syfte Att undersöka de svenska dagstidningarnas satsning på mobila tjänster i nutid och framtid. Metod och material En kvantitativ enkätundersökning till ansvariga utgivare på samtliga svenska dagstidningar med utgivning minst 3 dagar/vecka Huvudresultat Drygt 40 procent av ansvariga utgivare anser sig ha mobila tjänster och 69 procent totalt anser sig ha det inom 2 år. De vanligaste tjänsterna är tjänster som baseras på mobiltelefonens SMS-funktion. Tjänsten att publiken kan skicka in nyhetstips och nyhetsbilder via SMS/MMS erbjuds av drygt 80 procent av dagstidningarna vilket är betydligt mer än de 40procent som från början ansåg sig ha någon mobil tjänst. Övriga vanliga tjänser är nyhetsprenumeration där dagstidningen skickar ut nyheter till läsaren via SMS. Resultatet visar också att relativt nya tjänster som taggtjänster och lokationsbaserade tjänster inte har någon spridning idag. Det finns ett visst intresse kring taggtjänster och lokationsbaserade tjänster inom en tvåårsperiod, men det går att ställa sig frågande till hur långt, om alls, dagstidningarna faktiskt kommit i en planering kring dessa. Detta kan förklaras av det intresse aftonbladet väckt med sin satsning på området. Likaså kan man se på siffran för lokationsbaserade tjänster och kommer inte ha någon större spridning inom 2 år. Det visar sig också att det finns ett samband mellan upplaga och hur långt man har kommit med införandet av mobila tjänster. Större tidningar har mobila tjänster i bredare omfattning medan mindre tidningar har färre tjänster men även färre planer på att införa. Key words daily newspapers, newspapers, mobile services, news, diffusion, innovation, strategy, adaption process

Magnus Ekström och Björn Granstrand
MKV, Examensarbete , ht08
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.