De nya musikvaktmästarna

En studie om hur skivbolag och artister ska kommuniceraeffektivast med musikbloggare

thumbnail of 769-1

Titel: De Nya Musikvaktmästarna – En studie av hur skivbolag och artister ska kommunicera effektivast med musikbloggare Författare: Niklas Axelsson och Damir Vojvodic Kurs: Examensarbeteete i medie- och kommunikationsvetenskap. Institution: Institutionen för journalistik, medier och kommunikation, Göteborgs universitet Termin: Höstterminen 2011 Handledare: Jakob Bjur Sidantal: 33 Sidor inklusive bilaga Antal ord: 9 251 Syfte: Syftet med denna studie är att ta reda på hur en musikbloggare tänker och fungerar kring nyhetsvärdering. Metod: Kvalitativa mail och telefonintervjuer Material: Fyra mail och telefonintervjuer med utvalda svenska musikbloggare som har stor följarskara. Nyckelord: Musikblogg, Nyhetsvärdering, Kommunikation, Skivbolag, Gatekeeper, Marknadsföring, Musikdistribution Huvudresultat: Att veta vad man som musikbloggare ska publicera för att tillfredställa sina läsare samt locka flera läsare är essentiellt för bloggens överlevnad. Musikbloggarna får ständigt in material från olika skivbolag för att just de vill synas. Många av de informanter som skickar mail till bloggarna går fel tillväga. Personlighet, relation och tillit är väldigt viktigt för att kunna upprätthålla en kontinuerlig kommunikation mellan musikbloggare och informant. Stora mail med onödigt mycket text ses som ett desperat försök att måla upp ett dåligt material för att det ska se bättre ut än vad det är. Även professionalitet och kvalitet är otroligt viktigt för att musikbloggaren ska få tillit för materialet. Finns det stavfel och annat som får materialet att se oprofessionellt ut, så ser det ut som om det är ihopslängt så snabbt som möjligt för att kunna skickas ut till så många musikbloggare som möjligt.

Niklas Axelsson och Damir Vojvodic
MKV, Examensarbete , ht11
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.