Den enes död, den andres bröd

En granskning av varför svenskt avfall förgiftar utvecklingsvärlden

thumbnail of v10-4-4

På soptippar i tredje världen tronar berg av defekta svenska datorer som förgiftar marken och människorna som lever i områdena. Det är ungefär två decennier sedan Baselkonventionen trädde i kraft i Sverige. Då lovade vi att förhindra giftigt avfall från att skickas till länder där det inte kunde tas omhand. I det här examensarbetet har vi granskat svensk illegal elektronikexport till Västafrika samt svenska myndigheters hantering av avfallsbrottsligheten. Det vi har sett är hur överflödig konsumtion, ersatt lagstiftning och okunniga tillsynsmyndigheter samspelar i en gigantisk avfallscirkus som slutar i enormt lidande i utvecklingsländer.

Anna Lyrenäs,Laura Zurman
Journalist, Magisteruppsats , vt10
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.