Den osynliga dagordningen

- en kvantitativ studie av Aftonbladets och Dagens Nyheters presentation av krigsupptrappningen mot Irak

ABSTRACT Titel: Den synliga dagordningen – en kvantitativ innehållsanalys av Aftonbladets och Dagens Nyheters presentation av krigsupptrappningen mot Irak Författare: Martin Karlsson & Axel Sjöberg Antal sidor: 60 Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap, fördjupningskursen, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborgs Universitet Termin: Höstterminen 2002 Handledare: Karin Fogelberg och Jan Strid Syfte: Att undersöka hur Dagens Nyheter och Aftonbladet presenterar konflikten mellan världssamfundet, med USA i spetsen, och Irak under perioden 1a september – 20e december 2002. Metod: Kvantitativ innehållsanalys. Material: Alla artiklar rörande konflikten, i tidningarna Dagens Nyheter och Aftonbladet, under den angivna tidsperioden. Huvudresultat: Tidningarna har inte lyckats med vare sig en allsidig rapportering eller att kontextualisera konflikten på tillfredställande sätt. Detta gäller Dagens Nyheter i större utsträckning än Aftonbladet. De har i sin presentation av konflikten fokuserat på ämnena krig, politik, vapeninspektioner och Iraks eventuella vapeninnehav. Dessa ämnen har generellt sett diskuterats med ett politiskt perspektiv. Mycket lite utrymme har givits åt civilbefolkningen i Irak medan Irak som nation, Saddam Hussein, USA, George W Bush och FN givits mycket större utrymme.

Martin KarlssonAxel Sjöberg
MKV, Examensarbete , ht02
452
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.