Lokal Glokal Global

En studie av globaliseringens inverkan på nyhetsförmedlingen

Abstract Titel: Lokal, glokal, global – en studie av globaliseringens inverkan på nyhetsförmedlingen Författare: Emelie Janelöv och Tomas Larsson Kurs: MKV C, vårterminen 2003-08-17 Handledare: Annika Bergström Syfte: Att undersöka hur det lokala, globala och glokala innehållet i Göteborgs-Posten såg ut under tidsperioden 1965-2002. Genom att titta på tidningar från olika tidsperioder vill vi se hur innehållet förändras med fokus på de artiklar där det lokala och globala blandas, dvs. de glokala artiklarna. Metod: Vi använder oss av en kvantitativ innehållsanalys Material: Materialet är 840 artiklar från Göteborgs-Posten fördelade på våra tre undersöknings år 1965, 1985 och 2002. Huvudresultat: På många områden kan man se förändringar som skett under tidsperioden 1965-2002, men vi anser att det är fel att tala om någon sorts revolutionerande globaliseringstrend som ökat de senare åren. Det glokala nyhetsmaterialet där det lokala och det globala sammanblandas har endast ökat marginellt.

Emelie JanelövTomas Larsson
MKV, Examensarbete , vt03
466
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.