Sanningen att säga…

- en kvalitativ studie av enskilda informatörers förhållningssätt till etik utifrån faktorer som organisation och proffession

Sofia KarlssonAnna Vorne
MKV, Examensarbete , ht02
447
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.