Den rika smaken

- en analys av Gourmets position i striden om den goda matjournalistiken

Abstract Titel Den rika smaken – en analys av Gourmets position i striden om den goda matjournalistiken Författare Lisa Lemke Kurs C-uppsatsarbete i Medie- och Kommunikationsvetenskap Temin Medie- och Kommunikationsvetenskap Fortsättningskurs, HT 2002 Sidantal 61 sidor Syfte Syftet är att beskriva Gourmets position i fältet. Metod Kvalitativ metod samt beskrivande innehållsanalys. Material Tre nummer av tidningen Gourmet, utgåvorna nummer 3 från 1980, 1990 respektive 2000. Dessa nummer är utvalda utifrån ett strategiskt typurval. Huvudresultat De områden vilka analyserades var aktörer, ämnesområden, innehållets funktion, språk och bilder samt recept. Ett av många tydliga resultat som framkom var bland annat att tidningen under all tid lagt stor vikt vid expertis. Med åren har emellertid Gourmet placerat sig själv bland den främsta expertisen vilket lett till att man i det senaste av de undersökta nummerna intog en ny ställning till övriga experter och kända kockprofiler. Likaså vad det gäller såväl språkbruk, användande av bilder och illustrationer samt utformandet av recept märks denna fokusering mot experter. Detta visar i sin tur att man ställer vissa krav på sina läsare, i synnerhet vad det gäller ekonomiska resurser, kulturell medvetenhet och inte minst social begåvning och kunskap. Likaså resor och internationella matkulturer är en framträdande del i samtliga nummer, även om inställningen till dessa områden förändrats markant mellan de olika nummerna. I början av den undersökta tidsperioden intog tidningen en respekterande ställning till såväl internationella matkulturer som högt stående kockar. I den senare delen av den undersökta tidsperioden utgör tidningen själv en del av de internationella matkulturerna och den matlagning som presenteras är opretentiös och avslappnad, en inställning som i övrigt symboliserar den nya finkultur som tidning i numret från 2000 ger intrycket av att inrikta sig mot. Konsumtion, hög klass och finkultur är i övrigt något som fått allt större utrymme i de senare nummerna, i synnerhet i numret från 2000. Tidningen har bland annat blivit allt spetsigare och specialiserad vilket klargör att de helt klart behållit en ledande position i striden om den goda matjournalistiken, det vill säga det aktuella fältet.

Lisa Lemke
MKV, Examensarbete , ht02
448
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.