Kulturnyheterna – Nio minuter kultur

En receptionsstudie om nio respondenters åsikter och tankar om programmet

Abstract Titel: Kulturnyheterna – Nio minuter kultur. En Receptionsstudie om nio respondenters åsikter och tankar om programmet. Författare: Johansson, M. & Zander, M. Kurs: Fördjupningskursen, Medie- och kommunikationsvetenskap Institutionen för journalistik och masskommunikation Göteborgs Universitet C-uppsats, 10p Vt 2002 Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur publiken förhåller sig till innehållet och formen av Kulturnyheterna samt göra en komparativ publikanalys. Vi har också till syfte att undersöka Kulturnyheterna som program och utveckla förståelse för dess innehåll och form. Metod: Receptionsforskning i form av kvantitativ innehållsanalys och kvalitativ intervju. Vi har kodat 20 program av Kulturnyheterna med sammanlagt 124 inslag. Har även utfört djupintervjuer med nio stycken personer som ser på programmet, varav fyra stycken i åldersgruppen 20-30 och fem stycken pensioner. Huvudresultat: Vi har identifierar två huvudanledningar att respondenterna ser på programmet. De som ser på Kulturnyheterna på grund av att de ser på andra nyheter som sänds i samband med programmet och de som väljer att se på Kulturnyheterna på grund av deras specifika intresse för kultur och för programmet. För att få största möjliga behållning av programmet krävs mer eller mindre en förkunskap i form av ett kulturintresse, en allmänbildning och kunskap inom kultur. Kulturnyheterna har en snäv inriktning på kultur i sina inslag i förhållande till ett antropologiskt synsätt, då de förmedlar de mer traditionella kulturformerna. De har dock en stor bredd inom det ”snäva”. Vi har fått uppfattningen av att det kan förekomma att personer ser på Kulturnyheterna utan att vara medvetna om det. Då programmet upplevdes som en del av ett stort block och jämfördes med övriga nyhetsprogram såsom Regionala nyheter, Ekonominyheter och Sportnyheter.

Maria JohanssonMalin Zander
MKV, Examensarbete , vt02
427
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.