Den teoretiske medieläraren – vad händer efter examen?

En studie om de utexaminerade medielärarna vid JMG,Göteborgs universitet

thumbnail of 683-1

Titel Den teoretiske medieläraren – Vad händer efter examen? En studie om de utexaminerade medielärarna vid JMG, Göteborgs universitet Författare Sara Hanson, Merete Lassen och Evelina Lindahl Kurs Examensarbeteete i Medie- och Kommunikationsvetenskap, Institutionen för Journalistik och Masskommunikation vid Göteborg universitet Termin Vårterminen 2009 Handledare Annika Bergström Sidantal 43 sidor exklusive bilagor Syfte Syftet med vår studie är att få kunskap om studenternas sysselsättning efter avslutad utbildning och hur de bedömer utbildningens relevans för arbetslivet. Metod Kvantitativa webbenkäter Material Webbenkäter med tjugotvå utexaminerade lärarstudenter Huvudresultat Resultatet i vår undersökning visar att flertalet av de utexaminerade medielärarstudenterna fått en lärartjänst i sitt andra undervisningsämne. Detta innebär att inriktningen Mediekunskap på Lärarprogrammet svarar dåligt mot vad arbetsmarknaden kräver och förväntar sig av en medielärare. De utexaminerade medielärarstudenterna önskar att medieinriktningen hade varit mer didaktiskt förankrad och haft fler praktiska moment då detta gjort dem mer eftertraktade på arbetsmarknaden.

Sara Hanson Merete Lassen Evelina Lindahl
MKV, Examensarbete , vt09
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.