Det är innehållet som räknas En kvalitativ analys av innehållsmarknadsföring.

En kvalitativ analys av innehållsmarknadsföring.

thumbnail of 921-1

Titel: Det är innehållet som räknas: En kvalitativ analys av innehållsmarknadsföring. Författare: Marine Jonsson och Evelina Nilsson. Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Institutionen för jour-nalistik, medier och kommunikation (JMG), Göteborgs universitet. Termin: Vårterminen 2015 Handledare: Britt Börjesson Sidantal: 47 inklusive bilaga. Antal ord: 11 932 Syfte: Syftet med undersökningen är att analysera hur innehållsmarknadsföring är uppbyggd. Metod: Kvalitativ retorisk analys med inslag av semiotisk teori och medietypologi. Material: Fallstudie av mode- och skönhetsbranschen, med analys av 20 enheter från 18 olika företag. Huvudresultat: Huvudresultatet av studien är att innehållsmarknadsföring försöker efterlikna en befintlig mediegenre, en personlig ton används och innehållet är mål-gruppsanpassat. Syftet med kommunikationen går i enlighet med företagens egenin-tresse att inspirera till köp och skapa en image. För att göra detta använder företagen ethos- och pathosargument som är mer eller mindre dolda. Trots att innehållet liknar olika mediegenrer exempelvis journalistik och syftar till att underhålla, så delar inne-hållet fler egenskaper med reklam och propaganda utifrån Strömbäcks (2009) typologi över medieinnehåll.

Marine Jonsson och Evelina Nilsson
MKV, Examensarbete , vt15
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.