Det är insidan som räknas

En kvalitativ innehållsanalys om svenska partiledare på valaffischer 2010

thumbnail of 857-1

Titel: Det är insidan som räknas. Författare: Henrik Åberg. Kurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap, Göteborgs Universitet. Handledare: Nicklas Håkansson. Sidantal: 55 inklusive bilaga. Antal ord: 20,739. Syfte: Att undersöka hur svenska partiledare framställdes visuellt på valaffischer i samband med riksdagsvalet 2010. Metod: Kvalitativ innehållsanalys av text och bild på valaffischer. Material: Sex valaffischer med partiledare från 2010. En av vardera av följande; Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Huvudresultat: Studien har visat att partiledarna fick mycket plats på valaffischerna och att partiledarna aktivt utförde något i bilderna. Partiledarna framställdes i sammanhang där omgivning och bildtext tillsammans skapade ett övergripande budskap. Partiledarnas personliga egenskaper var många och skilde sig en hel del mellan de olika affischerna. Det fanns däremot ett tydligt fokus på ledaregenskaper och särskilt på egenskaper som styrka och kompetens. Ledaregenskaper var i regel ett resultat av att partiledarna aktivt utförde något, eller att de visade på en beslutsamhet i den situation och handling som de presenterades i. Kompetens realiserades i Moderaternas fall genom att Reinfeldt ensam tog Sverige framåt. Kristdemokraterna hade Hägglund som visade kompetens genom att föra en politisk kamp mot orättvisor i samhället. Miljöpartiet lät Peter Eriksson och Maria Wetterstrand tillsammans kontrollera och styra över det område Miljöpartiet kallade för ”modernisera Sverige”, vilket gjorde att de båda språkrören visade på kompetens. Andra personliga egenskaper hos partiledarna visade sig vara enkla i sitt utförande. Det var ofta egenskaper som vänlighet, glädje och säkerhet som realiserades genom enskilda tecken såsom glada miner eller en komposition som bjöd in betraktaren. Det var även vanligt att partiledarna visade på säkerhet genom avslappnade kroppsspråk. Egenskaper kopplade till partiledarnas roller var nästintill obefintliga, förutom partiledarnas klädsel som i regel var formell men avslappnad. Det gick även i två fall att tolka partiledarna som politiskt intresserade. Personifiering, det vill säga att partiledarna förkroppsligade något, visade sig förekomma i tre av valaffischerna. Det var nära sammankopplat med att partiledarna aktivt utförde en politisk handling. Reinfeldt personifierade sitt parti, Hägglund var ansiktet utåt i kampen mot orättvisor och Peter Eriksson och Maria Wetterstrand styrde över en modernisering av Sverige. Nyckelord: Valaffisch, visuell kommunikation, semiotik, politik

Henrik Åberg
MKV, Examensarbete , vt13
Om arbetet finns tillgängligt som pdf är löpnumret klickbart. Om arbetet inte är tillgängligt som pdf kan du vända dig till JMG:s expedition, så kan du få hjälp med en papperskopia.